Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 stycznia 2018

Błędna nazwa odbiorcy na fakturze, a prawo do odliczenia podatku naliczonego

0 840

Przedsiębiorca otrzymał wraz z dostawą fakturę, przy czym wystawiający błędnie wpisał nazwę odbiorcy - pomylono w części nazwę oraz formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Czy na podstawie takiej faktury będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury. W takim przypadku powinien jednak wystawić notę korygującą oraz uzyskać jej akceptację u wystawcy (sprzedawcy).

UZASADNIENIE

Na wstępie należy wskazać, że problem pomyłek na wystawianych fakturach, został co do zasady wyjaśniony przez TSUE, np. w wyroku z dnia 15.09.2016 roku, sygn. C-516/14. Trybunał wskazał, iż: … podstawowa zasada neutralności podatku VAT wymaga by prawo do odliczenia naliczonego VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych.

Błędy jakie mogą znaleźć się na fakturze można podzielić na błędy mniejszej wagi oraz błędy podstawowe. Te pierwsze, w wyniku wystawienia noty korygującej przez nabywcę, nie będą wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli nabywca obawia się ryzyka zakwestionowania prawa odliczenia w przypadku ewentualnej kontroli, powinien wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Wśród tzw. błędów mniejszej wagi najczęściej wymienia się generalnie:

  • a) pomyłkę w dacie wystawienia faktury lub dokonania dostawy lub wykonania usługi,

  • b) pomyłkę w zakresie numeru faktury,

  • c) błąd w nazwie sprzedawcy lub nabywcy,

  • d) mylny numer NIP czy też pomyloną nazwę towaru.

Błędy wskazane powyżej mogą być poprawione przez samego nabywcę w postaci wystawienia noty korygującej. Rozróżnienie typu błędów wskazał w interpretacji indywidualnej z dnia 26.06.2014 r. sygn. ILPP1/443-283/14-4/AW Dyrektor IS w Poznaniu: … jeżeli błędy mniejszej wagi, czyli błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art.106e ust.1 pkt 8-15 ustawy … stanowią jedynie wady techniczne, a faktury wystawione przez kontrahentów Spółki odzwierciedlają prawdziwe zdarzenia gospodarcze, czyli … fakt nabycia … określonych towarów i usług i jednocześnie pozostają … bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego … to wystawione faktury nie pozbawią nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wśród pozycji, których pomyłka będzie pozbawiała prawa do odliczenia należy wskazać:...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.