Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Niedawno zorientowałam się, że od pół roku otrzymujemy faktury z błędami od firmy, od której wynajmujemy miejsce postojowe dla naszej łodzi (wynajmujemy ją Klientom). Na fakturach widnieje opis: „usługi noclegowe i jest stawka 8%”. Płaciliśmy i naliczaliśmy VAT jak jest na tych fakturach. Wystawiłam noty korygujące na stawkę i opis usługi, ale nie chcą mi ich odesłać podpisanych i zmienić stawki na 23%. Co mam zrobić, sama skorygować stawkę, wpłacić im na konto 15% VAT-u więcej i naliczony powiększyć? Nocowanie dotyczy ludzi nie przedmiotów. Czy podłączyć wystawione noty do otrzymanych faktur i nic nie robić?

ODPOWIEDŹ

Na sprzedawcy towaru lub usługi ciąży obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT. W przypadku błędu przy określeniu stawki VAT na świadczoną usługę, to sprzedawca zobowiązany jest do skorygowania faktur VAT.

UZASADNIENIE

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, jednakże ustawodawca wskazał szereg towarów i usług, które opodatkowano stawkami obniżonymi: 8%, 5% lub 0%. Różnorodność w obowiązujących stawkach podatkowych powoduje, że przedsiębiorcy mogą mieć kłopoty, by odnaleźć się w dość zawiłych przepisach, zwłaszcza, gdy oferują towar lub usługę, które trudno jest odpowiednio sklasyfikować.

Nie zmienia to jednak faktu, że na podatniku - dostawcy towaru lub usługi, zawsze spoczywa obowiązek poprawnego wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać m.in. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę, której treść nie jest zgodna z zawartą umową lub która zawiera błędy, ma dwie możliwości działania:

  • sam wystawia notę korygującą,

  • żąda wystawienia faktury korygującej przez dostawcę.

W przeciwnym razie dokona odliczenia podatku naliczo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.