Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysłałem do urzędu skarbowego UPL-1. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisałem na druku swoje imię i nazwisko oraz adres siedziby firmy. Następnie otrzymałem wezwanie, że moje pełnomocnictwo udzielone na formularzu UPL-1 nie rodzi żadnych skutków prawnych gdyż zawiera błąd dot. mojego adresu zamieszkania. Chociaż Urząd Skarbowy posiada mój UPL to pełnomocnik nie może wysłać do urzędu deklaracji.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 80a § 1 i § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracje, w tym deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mogą być podpisywane także przez pełnomocnika podatnika, płatnika i inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Zgodnie z delegacją zawartą w § 5 powołanego przepisu Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, określił wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w którym uwzględnione są dane niezbędne do identyfikacji podatnika, płatnika, inkasenta i pełnomocnika oraz okres pełnomocnictwa.

W myśl powołanych wyżej przepisów udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi nastąpić na formularzu UPL-1, wg wzoru określonego w rozporządzeniu. We wzorze pełnomocnictwa określone zostały dane identyfikujące podatnika udzielającego pełnomocnictwa tj. identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, pełna nazwa lub pierwsze imię i nazwisko oraz adres siedziby lub aktualny adres zamieszkania podatnika.

Urzędy skarbowe przyjmując pełnomocnictwo dokonują weryfikacji danych umożliwiających pełną identyfikację stron pełnomocnictwa i uznanie pełnomocnictwa za poprawne. Niezgodność danych identyfikujących mocodawcę lub pełnomocnika uniemożliwia uznanie go za skutecznie złożone i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.