Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zauważyłem, że w 2 miesiącach mam błędy w ewidencji w nowym JPK_VAT. Czy grozi mi za to kara „z automatu”?

Odpowiedź

W obecnym stanie prawnym (od 1 października 2020 r.) kary za błędy w ewidencji JPK_VAT mają charakter fakultatywny, co oznacza, że ukaranie podatnika oparte jest na uznaniu administracyjnym i zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Co do zasady, kary grożą jedynie tym podatnikom, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji. Wyklucza to automatyczne karanie za błędy w nowym JPK_VAT.   

Uzasadnienie

Od 1 października 2020 roku w związku z wprowadzeniem nowej struktury pliku JPK_VAT zmianie uległy także kary za błędy w zestawie informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Wprowadzono karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji (art. 109 ust. 3h ustawy o podatku od towarów i usług), co ma na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu plików JPK_VAT.
Jednak kary te, co wymaga podkreślenia, nie są nakładane automatycznie i zanim zostaną nałożone, stwierdzone uchybienia można bez żadnych konsekwencji poprawić (art. 109 ust. 3e-3k ustawy o VAT). 
Wskazać należy, że w sytuacji, gdy po wysłaniu pliku JPK_VAT podatnik sam zauważy błędy w prowadzonej ewidencji, powinien niezwłocznie dokonać korekty. 
I tak, zgodnie z art. 109 ust. 3e ustawy o VAT, przedsiębiorca ma 14 dni na złożenie korekty od dnia:

  • wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym lub 
  • dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.

Jednak nawet w sytuacji, gdy to urząd skarbowy wykryje nieścisłości i uchybienia w przesłanym nowym JPK_VAT, uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nałożenie kary przez naczelnika urzędu skarbowego będzie poprzedzone wezwaniem podatnika do skorygowania błędów (wraz ze wskazaniem tychże błędów). Kara pieniężna nie zostanie nałożona, jeśli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania:

  • prześle skorygowany plik w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub
  • złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Dopiero w sytuacji, gdy podatnik w tym 14-dniowym terminie nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień albo w swoich wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów określonych w wezwaniu, naczelnik u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.