Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

E-faktury dla podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce

Artykuły | 20 lipca 2023 | NR 139
0 327

Prowadzę działalność gospodarczą z siedzibą w Niemczech. Czy mogę korzystać z KSeF i wystawiać e-faktury?

Odpowiedź

Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub posiadający wyłącznie stałe miejsce prowadzenia działalności, które nie uczestniczy w dokonywanej transakcji. Wystawienie e-faktury przez te podmioty będzie ich wyborem.

W przypadku podatnika nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wystawia on fakturę poza KSeF. Wyjątkiem będą podmioty, które zdecydują się na korzystanie z KSeF. W takim wypadku te podmioty będą mogły wystawiać e-faktury.

Uzasadnienie

Ustawa o VAT w art. 2 pkt 31, pkt 32, pkt 32a definiuje pojęcie faktur. Faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Przewiduje się zmiany ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), które wprowadzają obligatoryjne e-fakturowanie i udostępnienie narzędzia informatycznego – w postaci aplikacji – pozwalającego na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawą o VAT).

Obligatoryjne e-fakturowanie zostanie wprowadzone na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z 17 czerwca 2022 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81). Odstępstwo od art. 218 dyrektywy 2006/112/WE dotyczy akceptowania przez Polskę wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej, natomiast odstępstwo od art. 232 dyrektywy 2006/112/WE polega na tym, że faktury elektroniczne nie będą musiały być akceptowane przez odbiorców, tak jak to jest obecnie.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy podatnikami VAT.

Pamiętaj!
Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. 

Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać z tego systemu, jeśli podejmą taką decyzję. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR. Zasady wystawiania faktur w KSeF będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy).

Należy podkreślić, że podatnicy objęci obowiązkowym e-fakturowaniem lub korzystający z KSeF fakultatywnie, tj. podmioty zagraniczne (tj. nieposiadające siedziby w Polsce) i nabywcy produktów od rolników ryczałtowych, w celu wystawiania i procesowania ustrukturyzowanych e-faktur przy użyciu KSeF będą mogli korzystać z nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

Ważne!
KSeF ma funkcjonalność pozwalającą na weryfikowanie, czy dany podmiot lub osoba fiz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.