Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Bon rezerwacyjny a moment powstania obowiązku podatkowego

Artykuły | 23 marca 2023 | DODATEK NR 19
0 571

Sprzedaż bonu rezerwacyjnego, z którym powiązana jest dostawa bliżej nieokreślonych usług gastronomicznych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Bon taki należy uznać za bon różnego przeznaczenia.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 stycznia 2023 roku, nr 0113-KDIPT1-3.4012.662.2022.2.MK.

Sytuacja Podatnika
Klienci rezerwując stoliki (miejsca w restauracji) na określony dzień, wpłacają na rachunek bankowy spółki ustaloną kwotę ryczałtową na usługi gastronomiczne wskazane w sposób ogólny w menu, które mogą zostać w każdej chwili zmienione. Rezerwacja jest nieodpłatna natomiast dokonanie przez klienta rezerwacji i wpłacenie określonej kwoty równoznaczne jest z nabyciem bonu na usługi gastronomiczne. W momencie nabycia bonu rezerwacyjnego klient nie decyduje jaką usługę gastronomiczną otrzyma w momencie realizacji. Zapłata nie jest dokonana na poczet konkretnej transakcji. W momencie zapłaty za rezerwację klient decyduje o wartości bonu. Bon rezerwacyjny jest realizowany jednorazowo. Restauracja świadczy różnego typu usługi gastronomiczne, opodatkowane zarówno stawką 8% i 23%. 
W sytuacji rezygnacji z realizacji bonu lub gdy mija termin realizacji rezerwacji, klient ma możliwość zwrotu wartości bonu rezerwacyjnego lub przeniesienia terminu realizacji w wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzenia losowe) w pozostałych przypadkach nie ma możliwości zwrotu i te wartości zostaną opodatkowane VAT stawką 8% z datą rezygnacji lub terminu realizacji. Usługa gastronomiczna zostanie wykonana i opodatkowana dopiero w momencie realizacji rezerwacji i wymiany wartości bonu rezerwacyjnego na usługę i dopiero wtedy klient otrzyma paragon fiskalny, bądź fakturę oraz nastąpi rozliczenie bonu rezerwacyjnego. Kwota do zapłaty wynikająca z paragonu fiskalnego lub faktury zostaje pomniejszona o wartość bonu rezerwacyjnego na usługę gastronomiczną.

Stanowisko Dyrektora
Mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia, ponieważ sprzedawane przez restaurację bony rezerwacyjne uprawniają ich posiadaczy do wymiany na różnego rodzaju świadczenia, które mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT. Nie jest możliwe stwierdzenie jakiej wysokości podatek będzie zapłacony aż do momentu realizacji bonu.
W myśl art. 8b ust. 1 ustawy o VAT faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.