Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W przypadku braku posiadania dokumentu celnego usługa transportu międzynarodowego podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 września 2015 roku nr IBPP4/4512-208/15/BP.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, czynny podatnik podatku VAT, która posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności spółki jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Podatnik zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria – Niemcy, tj. załadunek Szwajcaria - rozładunek Niemcy. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski, Spółka nie będzie posiadała informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy do opisanej usługi transportu towarów można zastosować obniżona stawkę podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku braku dokumentów celnych z których jednoznacznie wynikałoby, że wartość usługi transportowej została d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.