Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak obowiązku zgłaszania rachunków technicznych

Artykuły | 28 stycznia 2020 | DODATEK NR 6
0 918

Spółka nie ma obowiązku zgłaszania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego rachunków technicznych, które służą jedynie do ewidencjonowania na nich środków pieniężnych bez możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji przez Spółkę.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 15 stycznia 2020 roku 0111-KDIB3-2.4018.15.2019.1.ASZ.

Sytuacja Podatnika

Spółka, w związku z prowadzoną działalnością posiada szereg rachunków bankowych w różnych bankach w Polsce.:

  • Bieżące i pomocnicze rachunki rozliczeniowe prowadzone zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Do każdego rachunku rozliczeniowego utworzono rachunek VAT.
  • Rachunki powiernicze otwarte prowadzone zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 Prawo bankowe. 
  • Rachunki lokat terminowych prowadzone zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo bankowe.

Spółka zgłasza fakt otwarcia i zamknięcia wskazanych powyżej rachunków bankowych do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-8. Spółka podaje, że do już istniejących rachunków bankowych (rozliczeniowych, pomocniczych, powierniczych lub rachunków lokat), na których prowadzone są operacje bankowe, banki prowadzą (lub mogą prowadzić w przyszłości) także szereg rachunków technicznych, tj. w zależności od banku mogą zakładać subkonta, które służą jedynie do ewidencjonowania na nich środków pieniężnych bez możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji przez Spółkę (Spółka może tylko dysponować środkami na rachunkach podstawowych a nie technicznych). Co do zasady rachunki techniczne służą wyłącznie poprawnemu funkcjonowaniu podstawowych rachunków bankowych dla których zostały utworzone. Do rachunków technicznych nie wydaje się kart bankowych (nie ma do nich bezpośredniego dostępu). Banki regularnie informują Spółkę o prowadzonych dla niej rachunkach bankowych oraz o ich charakterze (Spółka ma więc możliwość wskazania, które rachunki banki traktują jako rachunki typowo techniczne).
W praktyce gospodarczej zdarza się, że podmioty wykorzystują usługę rachunków technicznych stosowanych w celu zautomatyzowania rozliczeń. Rachunki techniczne połączone są z bankowymi rachunki rozliczeniowymi na których prowadzone są operacje bankowe. Rachunek techniczny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń, którego użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz sprzedawcy.

Stanowisko Dyrektora

W myśl art.5 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych lub imiennych r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.