Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

27 listopada 2014

Brak opodatkowania otrzymania środków pieniężnych

0 867

Środki pieniężne, które Gmina otrzyma od Inicjatora na realizację inwestycji w trybie inicjatyw lokalnych, nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 września 2014 nr ITPP2/443-859/14/EK.

Sytuacja Podatnika

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów na terenie Gminy, Gmina zamierza zawrzeć umowę ze Spółką na wspólną realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych. Przedmiotem umowy będzie wspólna realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu ulicy. Spółka jest zobowiązana jedynie do wpłacenia zadeklarowanej wcześniej kwoty pieniężnej. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zostanie ustalony przez strony w umowie. W umowie określony zostanie również procentowy udział poszczególnych stron w nakładach na realizację inwestycji. Na udział Inicjatora składa się część finansowa, czyli wkład pieniężny wpłacany na rachunek bankowy Gminy. Dokonana wpłata na podstawie umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będzie miała charakter dobrowolnej partycypacji w inwestycji, którą będzie realizowała Gmina. Wszystkie czynności, tj. przygotowanie inwestycji, robót budowlanych będą wykonywane przez Gminę.

W związku z powyższym G...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.