Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

15 maja 2015

Brak opodatkowania podatkiem VAT nabycia towaru od osoby fizycznej

0 783

Transakcja zakupu towarów dostarczanych do Polski z terytorium krajów UE od osoby fizycznej - obywatela kraju trzeciego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2015 roku nr IPTPP2/443-711/14-4/JSz.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, czynny podatnik VAT oraz VAT UE, która prowadzi działalność gospodarczą, polegającą między innymi na sprzedaży we własnym imieniu, na rzecz zleceniodawcy przedmiotów używanych, pobierając za to określoną w umowie komisowej prowizję. Spółka, jako Komisant, zamierza podjąć współpracę z osobą fizyczną, tj. Komitentem, który jest obywatelem kraju trzeciego. Komitent będzie dokonywał dostawy w ilościach hurtowych towarów używanych, w tym używanych jedynie przez kilka lub kilkanaście dni lub tygodni do komisu z terytorium Państw Unii Europejskiej.

Dostarczane przedmioty, m.in. sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, tablety, laptopy, mogą mieć wartość przewyższającą 1000 zł jednostkowo lub w ramach całej dostawy. Komitent nie będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej ani podatnikiem podatku w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką a Komitentem będzie zawierana w formie pisemnej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie zawarcia umowy, przedmiot umowy nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Spółka dopuszcza możliwość naprawy lub refabrykacji towaru wstawionego w komis na własny koszt. Spółka nie wyklucza również zakupu towaru na własną rzecz od Komitenta.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy nabycie towaru od osoby fizycznej z kraju t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.