Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 listopada 2014

Brak paragonu ze sprzedaży na kasie w związku z jej awarią

0 831

Podczas sprzedaży w sklepie odzieżowym nastąpiła awaria kasy, obrót uzyskany z tytułu sprzedaży odzieży został zaewidencjonowany, ale kasa nie pozwoliła już na wydruk paragonu. Po 2 godzinach zainstalowałem inną kasę. Czy ponownie nabić ten obrót na nową kasę, bo nie mam paragonu, co powinienem dać klientowi?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu  art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 roku, w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący kasy niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas każdą nieprawidłowość w pracy kasy.

W związku ze zgłoszonymi przez podatnika nieprawidłowościami w pracy kasy serwis musi być podjęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (§ 31 ust. 1). W przypadku awarii kasy, z art. 111 ust. 3 ustawy o VAT wynika obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej, a gdy i to jest niemożliwe zaprzestania prowadzenia sprzedaży. W sytuacji zatem, gdy podatnik nie posiada kasy rezerwowej nie może prowadzić sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencji przy użyciu kas (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Jednocześnie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy stanowi, iż podatnik jest obowiązany dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

W opisywanym przypadku awaria kasy nastąpiła w trakcie realizowania dostawy towaru i wobec powyższego powstał problem z udokumentowaniem całej transakcji. Sprzedaż towaru została wykonana w czasie, gdy kasa fiskalna była sprawna, a jednocześnie transakcji nie można udokumentować przy użyciu kasy z powodu jej awarii już przy samym wydruku paragonu. Sposób postępowania w takich przypadkach nie został przez ustawodawcę w żaden sposób uregulowany. W tej sytuacji, za prawidłowy można uznać sposób p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.