Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak połączenia z Centralnym Repozytorium Kas a obowiązek zwrotu ulgi

Artykuły | 26 czerwca 2020 | NR 103
0 3690

Czy jeśli nie zawsze jest możliwe połączenie z CRK będę musiał zwrócić odliczoną ulgę za kasę on-line?

Odpowiedź

W przypadku pojawienia się problemów związanych z  prawidłowością połączenia dotyczącego przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, Czytelnik w pierwszej kolejności powinien nawiązać kontakt z serwisem kas, który może zmienić użytkowane połączenie. W sytuacji niepowodzenia interwencji serwisu należy zwrócić się z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Brak zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego spowoduje naruszenie obowiązków zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług i będzie obowiązany zwrócić na wygenerowany mikrorachunek VAT odliczoną ulgę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3.
Połączenie z CRK odbywa się przez sieć telekomunikacyjną (Internet) za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi) i to właśnie po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza, za pomocą którego będzie się odbywała transmisja danych. Pomoc w prawidłowym nawiązaniu połączenia z CRK zapewnia serwisant podczas procesu instalacji i fiskalizacji kasy. Użytkowane połączenie można również zmienić w późniejszym terminie, wymagana jest jednak jego odpowiednia konfiguracja do zapewnienia prawidłowej i stałej łączności z CRK.  
Zgodnie z art. 111 ust. 3ab ustawy, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust.3:

  • czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn,
  • trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.
  • Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy. 

Po uruchomieniu trybu fiskalnego podatnik, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych (§ 17 ust. 1 rozporz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.