Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Karty prepaid – świadczenie usługi doładowań telefonów komórkowych a kasa fiskalna

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 772

Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuję się sprzedażą towarów spożywczych. W mojej ofercie jest również możliwość zakupu doładowania karty prepaid do telefonów komórkowych. Czy taką sprzedaż muszę zaewidencjonować na kasie fiskalnej, jeżeli jest ona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Mam już kasę online, na której ewidencjonuję swoją pozostałą sprzedaż produktów spożywczych. Jaką stawką będzie opodatkowana usługa doładowania karty? Proszę o pomoc w tym zakresie.

Odpowiedź

Nie, Czytelnik nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania na kasie fiskalnej usługi doładowania kart do telefonów komórkowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż usługi doładowania kart typu prepaid opodatkowana jest stawką podstawową VAT w wysokości 23%.

Uzasadnienie

Według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek zaewidencjonowania takich transakcji na kasie rejestrującej. 

Świadczenie usługi doładowań kart prepaid a usługa telekomunikacyjna
Sprzedaż doładowań kart nie jest w rozumieniu ustawy o VAT dostawą towarów, dlatego należy zakwalifikować ją jako usługę. Towary są to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W związku z tym, analizując definicję towaru, doładowania kart nie można zakwalifikować jako dostawę towaru. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jak również odpłatne świadczenie usług. 

Ważne
Ustalenie, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu, zależy od miejsca jej świadczenia. 

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to, że doładowanie karty prepaid jest sprzedażą praw do korzystania z usług telekomunikacyjnych a nie towarem. Usługa telekomunikacyjna na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie opodatkowana na terytorium kraju, czyli w Polsce.

Definicja usługi telekomunikacyjnej
Zgodnie z ustawą o VAT przez usługi telekomunikacyjne rozumie się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogami kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”. Usługi telekomunikacyjne na podstawie dyrektywy 2006/112/WE obejmują w szczególności usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi, usługi telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP), dostęp do internetu i stron World Wide Web. Natomiast do usług telekomunikacyjnych nie należą m.in. usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi nadawcze, radiowe i telewizyjne. Katalog usług wymienionych jako usługi telekomunikacyjne, jak i te, które do nich nie należą, jest katalogiem otwartym. 
Doładowania kart mogą mieć różną formę: przez internet, za pomocą mobilnej aplikacji, za pośrednictwem otrzymanego specjalnego kodu lub przez terminale płatnicze. Innymi słowy, jest to uzupełnienie stanu konta danego telefonu komórkowego o punkty, które pozwalają na korzystanie z usługi. Należy zaznaczyć, że nie każda usługa, która jest świadczona przez internet, zalicza się do usług elektronicznych. Wskazana usługa musi spełniać wiele warunków, m.in. powinna być świadczona za pomocą internetu lub sieci elektronicznej....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.