Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 września 2012

Brak potwierdzenia odbioru noty korygującej a prawo do odliczenia VAT

0 1213

Ostatnio otrzymałem od dostawcy fakturę z poprawnymi danymi mojej firmy, ale bez numeru NIP. Wystawiłem notę korygującą, ale dostawca zwleka z odesłaniem mi potwierdzonej kopii. Czy w takiej sytuacji mam prawo do odliczenia VAT z tej faktury?

ODPOWIEDŹ

Tak, ma Pan prawo do odliczenia VAT z faktury, do której nie posiada Pan zaakceptowanej przez dostawcę kopii noty korygującej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. W opisanym przypadku, postąpił Pan zatem słusznie wystawiając notę korygującą dotyczącą braku Pana numeru NIP na wystawionej przez dostawcę fakturze.

Zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i wymienionego wyżej rozporządzenia nie zawierają zapisów, które uzależniałyby możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od posiadania potwierdzonej kopii noty korygującej. Wprawdzie, zgodnie z § 15 pkt 2 i 4 wymienionego rozporządzenia nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią, a wystawca faktury, jeżeli akceptuje jej treść, potwierdza ją podpisem, jednakże z przepisów tych nie wynika, aby brak tego potwierdzenia uniemożliwiał dokonanie obniżenia kwoty podatku od towarów i usług z faktury, do której taką notę korygującą wystawiono.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w dziale IX w art. 86 ust. 1 oraz 2 stanowią, iż w zakresie, w jakim towary bądź usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.