Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak prawa do odliczenia VAT-u naliczonego w związku z budową placu zabaw

Artykuły | 2 września 2022 | DODATEK NR 17
0 557

Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w ramach i wyłącznie na buwowę placu zabaw. W tym przypadku bowiem nie jest spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi i Stowarzyszenie nie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Koniecznie przeczytaj artykuł: Elementy placu zabaw a Klasyfikacja Środków Trwałych

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 24 sierpnia 2022 roku, nr 0114-KDIP4-1.4012.414.2022.2.DP. 

Sytuacja Podatnika
Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację ww. operacji. Termin rozpatrzenia wniosku planowany jest na koniec sierpnia 2022 roku. Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Stowarzyszenie na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie funkcjonuje jako stowarzyszenie, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną oraz podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Stowarzyszenie nie posiada numeru KRS, lecz widnieje w rejestrze prowadzonym przez właściwy organ pod numerem (…). Celem projektu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców miejscowości (…) poprzez budowę obiektu na cele rekreacyjne: placu zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych na świeżym powietrzu dla dorosłych. Roboty budowlane będą polegały na przygotowaniu terenu poprzez oczyszczenie, zebranie humusu oraz wstępną niwelację terenu. Na działce zlokalizowanych zostanie osiem urządzeń służących do zabawy i gimnastyki, urządzenia zostaną trwale połączone z gruntem, nawierzchnia strefy wokół urządzenia wykonana zostanie z piasku kwarcowego. Zakupione towary i usługi związane z ww. zadaniem nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Indywidualna interpretacja jest niezbędna, aby zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych.

Stanowisko Dyrektora
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czyn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.