Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

28 lutego 2012

Brak rejestracji a prawo odliczania podatku VAT

190

Określone przez państwo wymogi formalne dotyczące rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług nie mogą służyć pozbawieniu podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego, gdyż mają na celu jedynie kontrolę prawidłowości rozliczenia podatku VAT.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 268/11.

Sytuacja podatnika

W opisywanej sprawie podatnik prowadził opodatkowaną na zasadach ogólnych działalność gospodarczą i korzystał ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, nie dokonując rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług. Na podstawie ksiąg przychodów i rozchodów oraz zeznania podatkowego organ podatkowy ustalił, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik osiągnął za 2006 rok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź