Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 stycznia 2012

Brak sprzedaży a obowiązek sporządzania raportów z kasy fiskalnej

0 690

Nie ma obowiązku sporządzania raportów dobowych i miesięcznych z kasy rejestrującej w sytuacji, gdy w danym okresie nie wystąpi sprzedaż.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-492/11-2/BM z 21 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonująca sporadycznej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonująca tę sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, zwróciła się do organu podatkowego z pytaniami:

• Czy raporty dobowe z kasy rejestrującej należy sporządzać każdego dnia roboczego, czy tylko w dniach, w których występuje sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej?

• Czy należy sporządzać raporty miesięczne za miesiąc, w którym nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania w kasie rejestrującej?

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Biorąc pod uwagę treść powołanego przepisu należy stwierdzić, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.