Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 maja 2016

Brak transakcji w związku z odmową przyjęcia towaru a obowiązek prowadzenia ewidencji korekt

0 1081

Prowadzę sklep z alkoholem, napojami, słodyczami, papierosami. Stosuję kasę fiskalną. Od niedawna na zamówienie telefoniczne, (przy zakupie powyżej 50 zł) towar dowozimy do domu. Wartość towaru nabijamy na kasę, drukujemy paragon i wszystko dostarczamy klientowi. Jednak zdarza się niestety, że nietrzeźwi nabywcy nie odbierają towaru z różnych przyczyn. Czy muszę prowadzić ewidencję skoro do transakcji nie doszło?

ODPOWIEDŹ

Należność na kasie ewidencjonujemy dopiero po wydaniu towaru i otrzymaniu gotówki, ale aby móc zastosować powyższy tryb postępowania trzeba zakupić przenośną kasę rejestrującą. Wydrukowane paragony za nieodebrany towar należy ująć i opisać w ewidencji korekt, jako wystawione omyłkowo.

UZASADNIENIE

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 tej ustawy sprzedawcy rejestrujący obrót i kwotę podatku należnego za pomocą kas fiskalnych mają obowiązek drukować i wydawać nabywcy oryginał paragonu. Formalną ewidencję korekt wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży,

 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,

 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Należy przypomnieć, iż pamięć fiskalna to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych (§ 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Ta cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości zarejestrowania w kasie rejestrującej zwrotu lub reklamacji towarów, co znalazło również potwierdzenie w zapisie § 3 ust. 3 rozporządzenia, który stanowi, że nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Potwierdzeniem powyższego twierdzenia są również zapisy § 14 ust. 1 pkt 20 a, b i c - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące które stanowią, że program pracy kasy musi posiadać funkcję uniemożliwiającą następujące działania kasy:

 • rejestrowanie zwrotu towarów lub usług,

 • dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku,

 • dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu po jego akceptacji.

W związku z powyższym podatnik musi prowadzić opisaną powyżej ewidencję korekt.

Obrany przez Pana sposób postępowania zawsze będzie powodował powstanie opisywanych wyżej komplikacji, odmowa przyjęcia towaru przez klientów oraz najprawdopodobniej brak możliwości porozumienia się w sprawie uzyskania oświadczenia dotyczącego potwierdzenia nieodebrania zamówionego towaru oraz niedokonania zapłaty uniemożliwi skutecznie zastosowanie zapisu § 3 ust. 4, czyli prowadzenie rzetelnej ewidencji korekt. Może się przecież również zdarzyć taka sytuacja, iż klient odbierze tylko część towaru, a wtedy nie wywiąże się Pan z obowiązku określonego w zapisie § 3

ust. 6 i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas, tj. zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości i wydania parago...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.