Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

30 listopada 2014

Brak transakcji wewnątrzwspólnotowych a obowiązek złożenia VAT-UE

0 926

Znajomy nie składał VAT-UE bo nie miał transakcji w UE, został jednak wezwany do US. Czy powinien składać deklaracje VAT-UE mimo braku transakcji UE i czy podlega pod Kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych rozliczanych w ramach procedury uproszczonej, a także świadczonych usługach, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, czyli usługach świadczonych dla podatników, które opodatkowane są według zasady ogólnej, czyli w kraju nabywcy.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 100 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Mogą być również składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy przy spełnieniu wymienionych w art. 103 ust. 4 ustawy warunków. Natomiast informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składana jest deklaracja.

Przepisy nie nakładają obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących. Jeżeli zatem w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musi składać informacji podsumowującej. Potwierdziło to również Ministerstwo Finansów w informacji zamieszczonej 23 maja 2012 roku na s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.