Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

28 lutego 2012

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego a prawo do zwolnienia od VAT

0 896

W 2010 roku utraciłam prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT. Od początku 2012 roku zamierzałam ponownie skorzystać z tego zwolnienia, ale nie poinformowałam naczelnika urzędu skarbowego w obowiązującym przepisami terminie o wyborze zwolnienia. Czy teraz muszę czekać rok by móc skorzystać ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego po ustawowym terminie, tj. po 9 stycznia 2012 roku, nie powoduje, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia od VAT w roku 2012, gdy podatnik od początku roku zachowuje się jak podatnik zwolniony.

UZASADNIENIE

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Wskazać w tym miejscu należy, iż na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ponadto na mocy art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art.17 ust.1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

• dokonujących dostaw:

• wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;

• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

• nowych środków transportu;

• terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

• świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

• nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż obecnie co do zasady podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.