Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO

1 lipca 2014

Budowa domu jednorodzinnego z częścią usługową a VAT

0 1042

Preferencyjna stawka w wysokości 8% ma zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2014 roku nr ILPP1/443-1125/13-4/AWa.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który rozpoczął budowę domu jednorodzinnego z częścią usługową przeznaczoną na gabinety lekarskie dla osoby fizycznej. Materiały na ww. budowę inwestor kupuje we własnym zakresie. Natomiast Podatnik będzie wystawiał faktury na robociznę etapami. Za pierwszy etap budowy Podatnik wystawił już fakturę, z wyszczególnioną pozycją jak ławy i fundamenty stosując stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Jednocześnie Podatnik zaczerpnął informacji w urzędzie skarbowym, pod jaki podlega, iż powinien proporcjonalnie podzielić VAT opierając się o powierzchnię użytkową ww. obiektu. Powierzchnia zabudowy wynosi 171,8 m2, powierzchnia całkowita wynosi 343,6 m2, kubatura wynosi 1511 m2. Część mieszkalna ma 168,2 m2 powierzchni użytkowej, z kolei część usługowa – gabinety lekarskie zajmuje 108,3 m2 powierzchni użytkowej, tj. parter to część usługowa, a piętro to część mieszkalna. Dzieląc proporcjonalnie według powierzchni wychodzi, że stawkę 8% Podatnik powinien zastosować w 60,8%, natomiast podatek VAT 23% powinien zastosować w 39,2% wystawionych faktur.

W związku z tym, że w klasyfikacji PKOB nie ma podziału na budynki mieszkalne i budynki mieszkalne z częścią usługową Podatnik klasyfikuje budynek jako 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług organ podatkowy wskazał, iż preferencyjna 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do czynności enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy, tj. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.