Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

24 stycznia 2013

Budowa domu na własne potrzeby a stawka VAT

0 926

Przekazanie przez Podatnika materiałów z własnego sklepu na budowę prywatnego domu będzie opodatkowane wg właściwej stawki dla danego towaru, natomiast usługi budowlane świadczone przez pracowników przy budowie będą opodatkowane stawką w wysokości 8%, pod warunkiem, iż powierzchnia nie przekroczy 300 m2.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 października 2012 roku nr ITPP1/443-803/12/MS.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który w ramach działalności prowadzi sklep z materiałami budowlanymi oraz świadczy usługi budowlane. Podatnik planuje wybudować dom jednorodzinny na własne potrzeby korzystając z materiałów z własnego sklepu oraz z pracy swoich pracowników.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może zastosować stawkę VAT w wysokości 8% do budowy własnego domu mieszkalnego, jako nabywcy usługi budowlanej wraz z materiałem wykonawcy.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na równi z dostawą towarów, rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, na równi ze świadczeniem usług,

uznaje się:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu wskazać należy, iż zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

A zatem, w przedstawionych we wniosku okolicznościach zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno dostawy materiałów budowlanych jak i usługi budowy budynku mieszkalnego uwarunkowane byłoby od ustalenia, co jest przedmiotem zawartej umowy, ze zleceniodawcą. W przedmiotowej sprawie, nie istnieją dwa odrębne podmioty, pomiędzy którymi, możliwe jest zawarcie skutecznie prawnej umowy w świetle przepisów prawa cywilnego dotyczącej wykonania kompleksowej usługi polegającej na robotach budowlano-montażowych, co w istocie prowadzi do wniosku, iż mamy do czyni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.