Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

27 października 2016

Budowa infrastruktury teleinformatycznej Portalu Miejskiego a VAT

0 860

Gminie, w związku z realizacją projektu polegającego na budowie nowej infrastruktury teleinformatycznej Portalu Miejskiego wykorzystywanej zarówno do działalności opodatkowanej i zwolnionej, będzie przysługiwało prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 października 2016 roku nr IBPP3/4512-461/16-2/BJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która planuje realizację projektu polegającego na budowie nowej infrastruktury teleinformatycznej Portalu Miejskiego. Celem ogólnym jest zwiększanie dostępu i wykorzystania e-usług publicznych. Na rozwiązanie składa się:

- Strefa Mieszkańca – jedno centrum kontaktu dla obywatela,

- Strefa Urzędnika – sprawne zarządzanie Miastem.

Zadania do zrealizowania w projekcie to budowa informatyczna portalu miejskiego, utworzenie nowych aplikacji użytkowych do obsługi portalu, przejęcie danych z istniejących systemów oraz zapewnienie współpracy z innymi systemami oraz rejestrami oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, w tym zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi portalu.

Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana między innymi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. do czynności najmu, dzierżawy, reklamy, użytkowania wieczystego. Również będzie wykorzystywana do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym, takie moduły jak: Infrastruktura i Zasoby, Finanse i Księgowość. Powstały system będzie wykorzystywany do różnych kategorii czynności np. opodatkowanych i zwolnionych, opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnionych od podatku i niepodlegających opodatkowaniu. Jeżeli mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz czynnośc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.