Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

10 stycznia 2013

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu a stawka VAT

0 1930

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół placu – jako usługa kompleksowa – będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, tj. 23%.

Zapraszamy również do przeczytania innego artykułu: Elementy placu zabaw a Klasyfikacja Środków Trwałych

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 grudnia 2012 roku nr ITPP1/443-1238/12/BJ.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który zajmuje się budową placów zabaw. Zagospodarowanie terenu zieleni wokół placu powierza firmie zewnętrznej, od której otrzymuje fakturę ze stawką 8% za wykonaną usługę. Następnie refakturuje koszty tej usługi na klientów zlecających budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół placu. W każdej z zawartych umów są wyszczególnione usługi: budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zieleni. Jednocześnie Podatnik podkreślił, iż usługa budowy placu zabaw jest usługą zasadniczą, natomiast zagospodarowanie terenu zieleni tylko usługą pomocniczą i nie stanowi ona celu dla klienta sama w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy jeśli firma Podatnika „jest fakturowana usługą zagospodarowania terenu zieleni ze stawką VAT 8%”, to można „refakturować klienta” naliczając VAT 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustawodawca powiązał z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. m. in. dostawą towaru lub świadczeniem usług. Dla opodatkowania istotne zatem jest to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności wymienionych w art...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.