Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam certyfikat księgowego i prowadząc działalność gospodarczą jako biuro rachunkowe mam prawo wykonywać tzw. czynności doradztwa podatkowego, m.in. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowych i składanie zeznań w imieniu podatników, płatników. Słyszałam różne opinie, więc proszę o odpowiedź czy w takim razie muszę być „vatowcem”? W ramach prowadzonej działalności nie będę doradzała ani wydawała fachowych opinii.

ODPOWIEDŹ

Czytelniczka słusznie zauważyła, iż opinie odnośnie konieczności zarejestrowania na VAT w przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego są podzielone. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa nie obejmuje zwolnienie z podatku VAT w zakresie określonym ustawą.

Mając na uwadze przedstawione pytanie należy rozważyć, czy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowych itp. wchodzi w zakres czynności doradczych. W tym celu należy w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy o doradztwie podatkowym, zgodnie z którą (patrz art. 2 ust.1) czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę