Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Czy można wycofać się z wyboru zwolnienia przy aporcie

189

Gmina, która wniosła aportem do spółki z o.o. sieć kanalizacji i zastosowała zwolnienie tej czynności z opodatkowania podatkiem VAT, nie ma obecnie podstaw do dokonania korekty rozliczeń poprzez wybór opodatkowania aportu. Tym samym brak jest prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację tej inwestycji.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2012 roku numer IPTPP2/443-647/11-4/IR.

Sytuacja podatnika

W latach 2007 – 2008 Gmina, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, ponosiła wydatki na inwestycję w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W związku z realizacją inwestycji, Gmina nabywała towary i usługi udokumentowane fakturami VAT zawierające podatek naliczony. W marcu 2009 roku Gmina wniosła aportem do spółki gminnej sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dla tej transakcji Gmina zastosowała opcję zwolnienia z opodatkowania VAT, na mocy ówczesnych przepisów przejściowych, tj. § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego o odpowiedź na pytanie, czy ma obecnie prawo do dokonania wstecznej korekty dokonanych rozliczeń poprzez wybór opodatkowania aportu (tj. wystawienia faktury z VAT, ujęcie jej w rejestrze sprzedaży, deklaracji, odprowadzenie podatku należnego, etc.) oraz poprzez odliczenie podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji (tj. dokonanie korekt odpowiednich deklaracji VAT za rok 2007 i 2008).

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie przyznał Gminie prawa do wstecznego opodatkowania wniesionego aportu i odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Swoje stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej argumentował tym, że okres, który został określony w § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku jest term...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę