Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

30 marca 2012

Czy opłata pobierana za oznaczenie grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty jest zwolniona z VAT

216

Jako szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizujemy zadania zgodnie ze statutem w zakresie ochrony zdrowia. W ramach działalności statutowej wykonujemy odpłatnie usługę polegającą na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty (karty zawierającej dane pacjenta i oznaczenie jego grupy krwi). Czy ta usługa korzysta ze zwolnienia z VAT?

ODPOWIEDŹ

Usługa polegająca na oznaczeniu grupy krwi pacjenta wraz z wydaniem tzw. krewkarty korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż ze względu na swój cel jest usługą w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty lecznicze. Powyższe zwolnienie zostało zapisane w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT). Przepis art. 43 ust....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź