Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 września 2012

Czy przekazanie towarów do utylizacji podlega opodatkowaniu

168

Czynność przekazania do utylizacji towarów, jako czynność niepodlegająca ustawie o podatku od towarów i usług, nie rodzi obowiązku opodatkowania VAT.

  Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2012 roku nr IPPP3/443-488/12-2/BH.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi produkcja pozostałej odzieży dzianej, sprzedaż detaliczna, hurtowa odzieży i obuwia, oraz sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W bieżącym roku zamierza dokonać utylizacji towarów (odzieży), które się nie sprzedały i zalegają w magazynie na tyle długo, że utraciły swoją wartość handlową.

W poprzednich latach Wnioskodawca podjął wszelkie racjonalne działania w celu zbycia w/w towaru i pomimo kilkakrotnie obniżanej ceny nie udało się go sprzedać. W związku z powyższym po nieudanych próbach znalezienia nabywcy, Wnioskodawca podjął decyzję o utylizacji tych towarów. Do utylizowanego towaru zostanie sporządzony protokół z utylizacji, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące nazwy, ilości sztuk i wartości utylizowanych towarów oraz podpis osoby uprawnionej, a następnie towar ten zostanie przekazany do zewnętrznej firmy zajmującej się utylizacją. Wnioskodawca od towarów, które zamierza przekazać do utylizacji, odliczył podatek naliczony.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy od przekazanych do utylizacji towarów, wyprodukowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, należy naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

• eksport towarów;

• import towarów;

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez odpłatną dostawę towarów w myśl art.7 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jak również:

• przekazanie nieodpłat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę