Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Czy przeniesienie przez miasto własności gruntu podlega VAT

254

Czynność przeniesienia własności nieruchomości gminnej w zamian za nieruchomości przejęte pod budowę dróg (zamiana), w ramach umowy cywilnoprawnej, podlega opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

 Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-128/11-2/PM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem zapytania jest stan faktyczny, w którym Miasto, w zamian za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, przekaże jako nieruchomość zamienną działkę niezabudowaną, dla której możliwe jest wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy. Sta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź