Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W dniu 24 maja br otrzymałam nowy wpis KRS z nowym adresem firmy. We wpisie KRS podano datę dokonanej zmiany 10 maja br. Od jakiej daty należy stosować nowe dane na wystawianych fakturach oraz wpływających od kontrahentów?

Zgodnie z brzmieniem 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnicy obowiązani są wystawić fakturę dokumentującą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę podatku i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Szczegółowe dane faktury zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W § 5 ust. 1 wśród danych składających się na treść faktury znajdują się m.in. nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Jak zatem wynika z cytowanych przepisów ustawodawca nie uregulował w sposób wyraźny kwestii momentu jak również skutków błędnego posługiwania się przez podatników adresami w przypadku ich zmiany.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę