Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kontrahent ma prawo do odmowy przyjęcia płatności przy zastosowaniu metody split payment. Bowiem zastosowanie dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności odbywa się na zasadzie swobody umów (na co zgodę muszą wyrazić obie strony transakcji).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 26 marca 2021 roku, nr 0112-KDIL1-2.4012.644.2020.2.PG.

 

Sytuacja Podatnika

7 marca 2018 r. Podatnik podpisał 2 umowy na leasingi operacyjne, których przedmiotami są: ciągnik siodłowy i naczepa. Miesięcznie Podatnik otrzymuje faktury za raty leasingowe, wartość netto i brutto w walucie euro. Faktury zawierają także wartość podatku VAT w PLN przeliczonego wg kursu średniego NBP. Płatności za wystawione faktury były opłacane brutto w walucie euro na konto walutowe dla wystawcy. W listopadzie 2020 roku Podatnik dokonał płatności split payment, tzn. kwoty netto w walucie euro zostały zapłacone na konto walutowe natomiast kwota podatku VAT zapłacona w PLN na konto złotówkowe w formie split payment. Od tej pory kontrahent wysyła do Podatnika wezwania do zapłaty kwoty VAT ale w walucie euro na konto walutowe.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r. – przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Dyrektor wskazał, że w sytuacji gdy dana transakcja nie spełnia warunków w celu zastosowania obligatoryjnego MPP (np. wartość faktury jest poniże...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.