Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT

2 lipca 2012

Dokumenty muszą potwierdzać dostarczenie towaru do innego kraju

185

W celu zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, dostawca musi jednoznacznie potwierdzić, że towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do kontrahenta w innym kraju Unii Europejskiej. Sama faktura, dokument WZ i otrzymana zapłata nie wystarczą do spełnienia tego warunku.

 

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1229/11 z 29 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Sądy Administracyjne rozpatrzyły skargę złożoną w związku z decyzjami Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, który uznał, że Spółka nie miała prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych transakcji, bowiem nie posiadała dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 i ust. 3 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jednoznacznie dokumentujących i potwierdzających wywóz oraz transport towarów do nabywców z terytorium Wspólnoty. Spółka (na której rachunek odbywał się transport) nie posiadała bowiem dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynikałoby, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. W okazanych dokumentach brakowało informacji czy wymienione na fakturach towary zostały powierzone przewoźnikowi i dostarczone odbiorcom na terytorium innego kraju wspólnoty. Organy uznały zatem, że, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, wyżej wymienione dostawy powinny być opodatkowane podstawową stawką podatku jako dostawy na terytorium kraju.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Dla zastosowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę