Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 sierpnia 2012

Dostawa obuwia ortopedycznego a stawka VAT

193

Dostawa obuwia ortopedycznego, stanowiącego wyrób medyczny, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2012 roku nr IPPP3/443-576/12-2/RD.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca wprowadza na terytorium Polski obuwie ortopedyczne. Obuwie to jest zarejestrowanym w Szwajcarii wyrobem medycznym, będącym środkiem uzupełniającym w procesie rehabilitacji, leczenia i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz schorzeń stawów kolanowych, biodrowych i skokowych. Jego wytwórca przedstawił Wnioskodawcy deklarację zgodności, zgodnie z którą ww. obuwie jest wyrobem medycznym, spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG oraz posiada znak CE. Jak wskazuje Wnioskodawca dopełnił on również obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe obuwie jest wyrobem medycznym, ujętym pod pozycją 105 załącznika nr 3, i w związku z tym, sprzedaż ww. obuwia powinna być opodatkowaną preferencyjną stawką podatku VAT, tj. 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 pod pozycją 105, tj. dla wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika - bez względu na symbol PKWiU, ma zastosowanie 8% stawka podatku VAT.

Natomiast definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę