Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostawa oprawek do okularów korekcyjnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 roku nr IPTPP2/443-608/12-7/AW.

Sytuacja podatnika

Podatnik zamierza poszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej o kupno i sprzedaż opraw okularowych do okularów korekcyjnych. W związku z tym, zwrócił się z pismem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy oprawki okularowe do okularów korekcyjnych są wyrobem medycznym lub wyposażeniem wyrobu medycznego i czy podlegają rejestracji w ww. Urzędzie. Na powyższe pytanie Podatnik uzyskał odpowiedź Prezesa, że podlegają rejestracji oraz, że w myśl ustawy o wyrobach medycznych są wyposażeniem wyrobu medycznego. W momencie przyszłego wprowadzenia do obrotu wyroby będą zgłoszone jako wyposażenie wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować wprowadzając do obrotu oprawki okularowe do okularów korekcyjnych po spełnieniu wymagań ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 105 wymienione zostały „wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika - bez względu na symbol PKWiU”, do których stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

Natomiast definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę