Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 grudnia 2012

Dotacja na remont kamienicy a prawo do zwolnienia podmiotowego od VAT

138

Dotacja i wpłaty członków Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów remontu kamienicy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie powinny więc być uwzględniane przy wyliczaniu obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego od VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 września 2012 roku nr IBPP3/443-506/12/JP.  

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Wspólnota Mieszkaniowa, która nie posiada statutu czynnego podatnika podatku VAT, a ponosi koszty utrzymania i funkcjonowania kamienicy.

W związku z realizacją zadania polegającego na przeprowadzeniu remontu kamienicy Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dotację w wysokości 99% z budżetu państwa a 1% pochodzi z innych środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków. 50% kosztów przedmiotowego zadania pokryte będzie z przyznanej dotacji, a pozostała część z własnych środków finansowych członków Wspólnoty.

Dotacja na realizację przedmiotowego zadania nie ma bezpośredniego związku ze świadczeniem usług lub dostawą towarów, nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług ani dostarczanych towarów lecz stanowi dofinansowanie ogólne Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków przeznaczone na pokrycie kosztów przedmiotowego zadania nakazanego do wykonania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wspólnota nie będzie osiągała przychodów z najmu lokali mieszkalnych ani użytkowych ani nie będzie prowadziła żadnej działalności zarobkowej, a wpłaty dokonywane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów remontu pochodzą z własnych środków członków Wspólnoty i nie mają bezpośredniego wpływu na cenę usług Wspólnoty lecz są wpłatami na pokrycie kosztów remontu części wspólnych kamienicy.

W związku z powyższym, Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się do organu podatkowego z pytaniami:

• Czy dotacja na remont kamienicy w zakresie wyżej opisanych zadań winna zostać potraktowana jako nie wchodząca do obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT i co za tym następuje nie sumuje się jej do obrotu w kwocie 150.000 zł limitu zwolnienia podmiotowego od VAT,

• Czy kwoty wpłaty własnych środków przez członków wspólnoty na remont kamienicy w ramach opisanego wyżej zadania winny być brane pod uwagę do limitu 150.000 zł od którego zależy utrata zwolnienia z opodatkowania VAT w danym roku podatkowym a następnie czy kwoty te po przekroczeniu limitu winny być opodatkowane VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z art.29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę