Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Byli wspólnicy spółki cywilnej zamierzają sprzedać koparkę na Białoruś. Koparka ta była ujęta w remanencie likwidacyjnym spółki i został odprowadzony VAT. Jaką stawką należy opodatkować taką sprzedaż?

Zgodnie z przepisami art.14 ust.1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku m.in. rozwiązania spółki cywilnej, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W takiej sytuacji spółka jest zobowiązana sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki. Podatnik jest zobowiązany załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki.

Obowiązek podatkowy zgodnie z przepisem art.14 ust.6 ustawy o VAT powstaje w dniu rozwiązania spółki. Spółka jest obowiązana do opodatkowania wszystkich towarów objętych remanentem likwidacyjnym bez względu na to, jakie będzie ich przeznacze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę