Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy jest możliwa elektroniczna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bez konieczności spisania umowy spółki w formie aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

Tak, od 1 stycznia 2012 roku, w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy zarejestrować w uproszczonej formie w ciągu 24 godzin, rejestrując się na stronie //ems.ms.gov.pl. Osoby zakładające spółkę z o.o. wypełniają zamieszczony pod wskazanym adresem wniosek i uzupełniają wzorzec umowy spółki, bez konieczności wizyty u notariusza.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia bieżącego roku Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Celem ustawodawcy było usprawnienie poprzez odformalizowanie i przyspieszenie zakładania najbardziej popularnej spośród spółek handlowych.

Zgodnie z art.1571 §1 KSH umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy, zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym. Skorzystanie z elektronicznego wzorca umowy zastąpi w tym przypadku wymóg zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, zatem notariusze nie będą w żaden sposób uczestniczyć w zawiązywaniu spółki z o.o. w tym trybie. Należy jednak pamiętać, że ingerencja w treść wzorca umowy na etapie zakładania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest niedopuszczalna. Założyciele mogą wybrać tylko poszczególne warianty lub uzupełnienia postanowień umowy spółki z o.o., dopuszczone w ramach wzorca umowy.

Zgodnie z treścią wprowadzonego §4 art.167 KSH do zgłoszenia spółki należy dołączyć sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

• umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym;

• listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym;

• oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspóln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę