Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

16 lutego 2011

Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę a przychód jej pracowników i zleceniobiorców

212

Wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej – zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników.

Wynika to ze stanowiska Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 roku (nr DD3/033/122/CRS/10/PK-620), który zmienił z urzędu interpretację indywidualną z dnia 4 kwietnia 2008 roku wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-4/07-9/AG).

Sytuacja Podatnika (zdarzenie przyszłe)

Kancelaria prawna Spółka komandytowa ma zamiar zawrzeć w 2008 roku umowę z firmą oferującą grupowe ubezpieczenia zdrowotne. W ramach zawartej umowy pracownicy Wnioskodawcy, osoby pozostające z nim w stałym stosunku zl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź