Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak odzyskać zapłacone na rachunek VAT środki po likwidacji działalności

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
172

Świadczę usługi z zał. nr 15 do ustawy o VAT (usługi budowlane – instalacja elektryczna). Likwiduję firmę. Ostatnio świadczyłem usługę na rzecz innego podatnika VAT czynnego w dniu 15.11.2019. Faktura będzie na kwotę 20 tys. zł a zapłata nastąpi już po likwidacji mojej firmy tj. na koniec listopada z adnotacją MPP. W jaki sposób mam odzyskać zapłaconą należność na rachunku VAT, którą ureguluje mi mój kontrahent już po likwidacji firmy. Co z rachunkiem z tzw. „białej listy”? Proszę o informację.

ODPOWIEDŹ 

Jeżeli na rachunek VAT zostanie zapłacona kwota podatku Czytelnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o jej uwolnienie i przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Warunkiem jest jednak, że Czytelnik z chwilą likwidacji działalności nie zamknie rachunku bankowego. W momencie likwidacji działalności gospodarczej podatnik będzie widoczny na wykazie podatników ze statusem: podatnik wykreślony.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane  fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Sprzedawca obowiązany jest do wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” oraz do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem tego mechanizmu.  Jeżeli Czytelnik  zlikwiduje działalność gospodarczą to w wykazie podatników będzie widoczny, jako podatnik wykreślony. Natomiast w sytuacji, gdy po likwidacji wpłynie zapłata, pod warunkiem że nie zostanie zlikwidowany rachunek bankowy, Czytelnik będzie mógł złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o uwolnienie tych środków na określony rachunek rozliczeniowy. To...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę