Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kaucja wpłacona jako zabezpieczenie na poczet wykonania usługi nabycia… sterownika w ramach transakcji WNT

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 247

Podatnik nabył części (sterownik) do maszyny od kontrahenta z Belgii w ramach transakcji WNT. Sterownik uszkodził się i został odesłany do sprzedawcy. Sprzedawca uznał reklamację tego towaru. W umowie zawarte są warunki, zgodnie z którymi nabywca wpłaci kaucję zabezpieczającą na poczet wykonania usługi naprawy. Jeżeli tę część będzie można naprawić, to z kaucji zostanie potrącona należność, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe, sprzedawca zwróci wpłacone zabezpieczenie. Czy wpłata kaucji będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Kaucja wpłacona na poczet wykonania usługi jako zabezpieczenie nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. W związku z tym Czytelnik nie będzie obowiązany do opodatkowania wpłaconej kaucji. Natomiast należy też przeanalizować warunki umowy, czyli czy kaucja na poczet wykonania usługi przez kontrahenta zagranicznego nie przekształci się w wynagrodzenie, a wówczas czy Czytelnik nie powinien rozliczyć importu usług. Jeżeli przed wykonaniem usługi wnoszona jest zapłata i ma ona charakter skonkretyzowany, to powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

Uzasadnienie

Definicja kaucji
Kaucja stanowi pojęcie, które definiuje się na podstawie Kodeksu cywilnego. Jest to rodzaj zabezpieczenia o charakterze rzeczowym. Na jej podstawie dłużnik przenosi na własność wierzyciela pieniądze lub inne rzeczy zamienne celem zabezpieczenia roszczeń, jakie mogą powstać z istniejącego między nimi stosunku prawnego. Jeżeli spełnione są przesłanki dotyczące kaucji, to znajduje się ona poza uregulowaniami ustawy o VAT. Oznacza to, że zapłata kaucji nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT. Kaucja stanowi gwarancję, że podmiot wykona prawidłowo umowę zawartą pomiędzy stronami transakcji. W ustawie o podatku od towarów i usług nie ma bezpośredniego wskazania, że wpłata kaucji znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. Należy jednak indywidualnie analizować wszystkie kwestie dotyczące kaucji, co zabezpiecza, jaki jest przedmiot umowy i czy zabezpieczenie w postaci wpłaty kaucji nie staje się przedpłatą lub zapłatą przed wykonaniem określonej usługi lub odpłatnej dostawy towarów, która już wywołuje skutki podatkowe. Zatem kaucja pełni funkcję gwarancyjną, że strony wywiążą się ze swoich zobowiązań. Jeżeli dochodzi do naruszenia warunków umowy, wówczas kaucja jest przeznaczana na pokrycie strat, które powstają podczas realizacji zlecenia. 

Kaucja nie stanowi odpłatności, ponieważ po wykonaniu umowy jest zazwyczaj zwracana.

Kaucja a zapłata za wykonanie usługi lub dostawę towarów
Kaucja, jeżeli nie stanowi zapłaty za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług i ma charakter odszkodowawczy lub sankcyjny, pozostaje poza ustawą o VAT. Kwoty tej nie wlicza się również do podstawy opodatkowania (WNT). Podatnik nie będzie miał z tego tytułu żadnego obowiązku podatkowego.

Kaucja a przekształcenie w zaliczkę na poczet usługi lub dostawy towarów
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dop...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.