Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Większość przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub którzy osiągają sprzedaż niższą niż 150.000 zł może wybrać zwolnienie od podatku od towarów i usług. Nie jest to jednak łatwa decyzja. Podstawowym pytaniem jest zazwyczaj to, czy takie zwolnienie się opłaca. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, w tym artykule rozważymy najważniejsze za i przeciw bycia podatnikiem VAT.

1. Kto może skorzystać ze zwolnienia od VAT

Nasze rozważania rozpoczynamy od zwrócenia uwagi na to, iż nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kryterium upra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź