Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

30 marca 2012

Konsekwencje w VAT włączenia bazy sieci ciepłowniczych do Systemu Informacji Przestrzennej

252

Gmina otrzymała dotacje na utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w 1998 roku. System został utworzony oczywiście bez możliwości odliczenia VAT. Obecnie podpisano umowę pomiędzy PEC Sp. z o.o. jako Zamawiającym a Gminą jako Wykonawcą na opracowanie i zaimportowanie do Systemu cyfrowej bazy sieci ciepłowniczych, których właścicielem będzie PEC. Wykonanie przedmiotu tj. włączenie Zamawiającego do Systemu, opracowanie i zaimportowanie, utrzymanie opracowanej bazy, aktualizacja bazy jest nieodpłatne. PEC zapłaci Gminie jedynie koszty nakładu pracy pracownika. Czy w związku z zaimportowaniem nowej bazy do istniejącego już Systemu będzie miała miejsce sprzedaż opodatkowana, która będzie powiązana z otrzymaną dotacją na utworzenie Systemu, czy też można potraktować usługę jako osobną sprzedaż nie związaną z działalnością statutową Gminy i wystawić fakturę za usługi informatyczne? Obawiamy się, że jeśli sprzedaż okaże się powiązana z dotacją, będziemy zmuszeni do zwrotu VAT jako kosztu niekwalifikowanego.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zaimportowanie nowej bazy do istnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź