Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 września 2012

Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania WDT

191

Dokonuję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Holandii. Zgodnie z umową, w przypadku niektórych zleceń klient jest dodatkowo obciążany kosztem obsługi zlecenia. Koszt ten, na życzenie klienta, jest wyszczególniany w osobnej linii faktury. Czy powinnam potraktować tę pozycję jako świadczenie usług, czy powiększyć wartość WDT?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zasadą generalną określoną w art. 29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź