Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Niezależnie od postanowienia sądu, koszty opłaty sądowej oraz wynagrodzenia kancelarii prawnej prowadzącej sprawę stanowią koszty uzyskania przychodów.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2011 roku (nr IPPB3/423-756/10-4/DP)

Sytuacja podatnika

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą polegającą na uzyskiwaniu przychodów z automatów o niskich wygranych występuje do Izb Celnych z wnioskiem o przedłużenie na okres następnych 6 lat zezwolenia na prowadzenie działalności. Jedna z Izb Celnych nie wydała decyzji w przedmiocie przedłużenia zezwolenia. Spółka skierowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Izby Celnej do Sądu Okręgowego, z uwagi na bezprawność działania organów państwa.

Z uwagi na bardzo dużą wartość pozwu Spółka poniosła dużą opłatę sądową oraz ponosi koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej, która prowadzi sprawę. Koszty opłaty wpisowej od pozwu oraz koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej prowadzącej sprawę Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym zadała pytanie czy wspomniane wyżej koszty stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki …

Spółka argumentuje, że przedmiotowe wydatki są...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę