Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

10 stycznia 2012

Moment rozpoznania sprzedaży a przekazanie towaru

180

W grudniu 2011 roku wystawiono fakturę VAT dotyczącą sprzedaży maszyny. Okazało się, iż maszyna ta została odebrana dopiero w styczniu 2012 i wtedy też wystawiono dokument WZ (wydanie zewnętrzne). Dodatkowo w styczniu 2012 wystawiono kolejny dokument WZ dotyczące drobnego „dosprzętowienia”. Pytanie w jaki sposób i w jakim roku obrotowym ująć księgowo i podatkowo opisaną sprzedaż?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na powyższe pytanie należy przede wszystkim stwierdzić, w którym momencie doszło do sprzedaży opisanej przez czytelnika maszyny. Generalna zasada mówi, iż jest nim moment przejścia ryzyka związanego ze sprzedanym przedmiotem ze sprzedawcy na kupującego (por. art. 535 i 548 Kodeksu cywilnego).

Bardzo częstym błędem napotykanym przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdań finansowych jest nieprawidłowy okres rozpoznania sprzedaży, gdzie przychody księguje się na podstawie wystawianych faktur w całkowitym oderwaniu od przekazania sprzedawanego towaru odbiorcy (dotyczy szczególnie przełomu roku). Oczywiście kwestię przejścia ryzyka można uregulować umownie, na przykład przy zastosowaniu Międzynarodowych Reguł Handlu (International Commercial Terms) tzw. incoterms, i wtedy przychód rozpoznajemy w oparciu o przyjęte reguły.

Należy podkreślić, iż wystawianie faktur sprzedażowych do transakcji, które jeszcze nie miały miejsca jest naruszeniem przepisów zarówno prawa bilansowego jak i podatkowego. Nie dotyczy to sytuacji, w których wystawiane są faktury zaliczkowe (po otrzymaniu zaliczki na poczet dostawy) lub faktur pro forma (niemniej nie są one dokumentami podatkowymi).

Przy założeniu, iż w omawianym przypadku nie mieliśmy do czynienia z jakimiś specyficznymi warunkami sprzedaży lub umową sprzedaży wraz z przechowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę