Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

17 stycznia 2013

Montaż blatów kuchennych i łazienkowych a stawka VAT

177

Usługa stałej zabudowy w postaci blatów kuchennych i łazienkowych wytworzonych z konglomeratów, kompozytów, kamieni naturalnych dociętych pod konkretny wymiar i trwale zamocowanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2012 roku nr IPPP2/443-1029/12-2/AO.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który zajmuje się produkcją blatów kuchennych i łazienkowych z materiałów kompozytowych, konglomeratów oraz kamieni naturalnych. Blaty te wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta i montowane do mebli kuchennych lub łazienkowych stanowiących stałą zabudowę. Blaty te są trwale przymocowane do mebli i ścian. Zarówno produkcja jak i montaż są wykonywane przez Podatnika w budynkach i lokalach mieszkalnych.

W związku powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługa stałej zabudowy w postaci blatów kuchennych lub łazienkowych dociętych pod konkretny wymiar i trwale zamocowanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponadto, stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1ww. ustawy, obniża się do wysokości 8% dla:

  • towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

  • robót konserwacyjnych dotyczących:

    • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

    • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Zatem dla określenia właściwej stawki podatku VAT ustalić należy czy określona czynność wykonywana przez Podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w powyższych przepisach.

Bowiem przywołany przepis art. 41 ust. 12 ww. us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę