Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

21 listopada 2012

Możliwość odstąpienia od obniżenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej

177

Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości odstąpienia od obniżenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – poinformowano w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8473.

Poseł Jerzy Materna, w interpelacji nr 8473 zadał Ministrowi Finansów następujące pytanie: „Zgodnie z prawem od 2013 r. obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych dotyczył będzie także przedsiębiorstw, których roczne obroty przekroczą 20 tys. zł. Co za tym idzie, szatniarz czy osoba prowadząca toaletę publiczną będą musieli zaopatrzyć się w kasę fiskalną, którą państwo zrefunduje do 90% (ale w kwocie nie wyższej niż 700 zł). Dzięki temu prawu poprawi się wprawdzie ściągalność podatków, jednakże koszt poboru podatków w tak małej skali jest zdecydowanie wyższy niż ewentualne przychody z tego tytułu. Ponadto budżet centralny na samej refundacji kas straci ok. 110 mln zł. Szanowny Panie Ministrze, uwzględniając przedstawioną sytuację, proszę o odpowiedź na pytanie: Czy istnieje możliwość zmiany przepisów i przywrócenia obecnej granicznej kwoty obrotów rocznych 40 tys. zł jako kwoty, po której przekroczeniu przedsiębiorca ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej?”

W odpowiedzi na powyższą interpelację Ministerstwo Finansów poinformowało, że: „Celem wprowadzenia powszechnego obowiązku ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej jest po pierwsze potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników wysokości obrotów. Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiazku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców). W tym przypadku – przy braku innych form dokumentowania transakcji (utrwalania tego, że miały one miejsce) – istniałoby realne zagrożenie zaniżania obrotów (podstawy opodatkowania). Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w ka...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę