Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , ROZLICZENIA VAT

29 maja 2012

Możliwość zaliczenia zwrotu VAT na inne zobowiązania podatkowe

156

Zwrot podatku od towarów i usług może być zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług.

 Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 577/11 z 20 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę Spółki na indywidualną interpretację prawa podatkowego. We wniosku o wydanie interpretacji Spółka podała, że w składanych miesięcznych deklaracjach VAT-7 wykazuje regularnie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W związku z powyższymi deklaracjami Spółka zamierzała składać wnioski o zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet różnych zobowiązań podatkowych/należności publicznoprawnych.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym Spółka zwróciła się między innymi z zapytaniem, czy w przypadku, gdy nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

W wydanej interpretacji Minister Finansów stanął na stanowisku, że zwrot podatku od towarów i usług może zostać zaliczony przez organ podatkowy jedynie na zobowiązania podatkowe Spółki pozostające w jego właściwości, a zatem nie może być zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Na powyższą interpretację Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę