Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

MPP – oznaczenie w ewidencji VAT zarówno po stronie zakupów jak i sprzedaży

Artykuły | 5 maja 2021 | NR 113
107

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary (kształtowniki), które są ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jako sprzedawca wiem, że muszę oznaczyć taką fakturę „MPP”. A, co w sytuacji, gdy równocześnie nabywam usługi z załącznika nr 15? Czy w ewidencji zakupu takie oznaczenie zawsze wystąpi?

ODPOWIEDŹ
Tak, Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pliku JPK_VAT wraz z deklaracją w części ewidencyjnej zawierają oznaczenie „MPP”. Dotyczy to zarówno rozliczenia podatku należnego oraz podatku naliczonego. 

POLECAMY

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o podatku towarów i usług obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • wartość brutto faktury  przekracza 15.000 zł,
  • strony transakcji są podatnikami (dotyczy to również podatników zwolnionych),
  • na fakturze znajduje się  towar lub usługa, który wymieniony jest w zał. nr 15 do ustawy o VAT.

Sprzedawca ma w takim przypadku obowiązek wystawić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca uregulować należność w tym mechanizmie. 
Zgodnie z §10 ust. 4 pkt 13 oraz z § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja zawiera dodatkowo oznaczenie “MPP” pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Zatem, obowiązek ten ciąży zarówno na sprzedawcy jak i nabywcy. W związku z tym w sytuacji gdy Czytelnik sprzeda towar oraz zakupi usługę które objęte są mechanizmem podzielonej płatności to w ewidencji zarówno w rozliczeniu sprzedaży jak również nabycia przy oznaczeniu „MPP” należy zaznaczyć „1”.

Podstawa prawna: art. 108a ust. 1- 1c, ust. 2, ust.3, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, § 10 ust. 4 pkt 13 i § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zdalne kontrole podatkowe 2021 – czego się spodziewać i jak się przygotować do kontroli podatkowych w nowej formule? Dołącz do kursu prowadzonego przez audytorkę Luizę Pieprzyk i zobacz, jak uniknąć kar finansowych i przejść przez kontrole podatkowe w 2021 r.