Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi polegające na nauczaniu gry w tenisa, świadczone na rzecz uczelni - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2012 roku nr ITPP1/443-1017/12/JJ.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi polegające na nauczaniu gry w tenisa. W ramach prowadzonej działalności zawarł umowę z uczelnią wyższą, na realizację zajęć dydaktycznych nauki gry w tenisa dla studentów studiów licencjackich. Jednocześnie wskazał, iż posiada uprawniania pedagogiczne w zakresie świadczonych usług.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, organ podatkowy podkreślił, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę